Személyes adatok védelme

6.1 Ez a személyes adatok védelméről szóló nyilatkozat csak a SKI MOUNTAINS s. r. o. társaság www.mardosport.hu internetes áruházára vonatkozik, amely e nyilatkozat alkalmazásában a személyes adat kezelője (a továbbiakban: "adatkezelő") is.

6.2 A személyes adatok tárgya a www.mardosport.hu online áruház felhasználója, aki kitöltötte és elküldte a megrendelést ebben az online áruházban, vagy adásvételi szerződést kötött az adatkezelővel.

6.3 A személyes adatok tárolásakor az adatkezelő betartja a személyes adatok védelméről szóló Tt. 18/2018. sz. törvényt és a kapcsolódó normákat, amelyek különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 sz. 2016. április 27.-éről az egyének személyes adatainak feldolgozása vonatkozásában történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet - General Data Protection Regulation - GDPR).

6.4 Az adminisztrátor összegyűjti az alábbiakban meghatározott néhány személyes adatot, amelyek elsősorban az www.mardosport.hu internetes áruház üzemeltetéséből eredő megrendelésekből és adásvételi szerződésekből eredő jogok és kötelezettségek teljesítéséhez vagy szolgáltatások, beszerzési folyamat stb. fejlesztéséhez, és ezen online áruház kezelhetőségének javításához, egyszerűsítéshez szükségesek.

6.5 Az adatkezelő a személyes adatokat elektronikus formában, automatizált módon vagy nyomtatott formában, nem automatizált módon dolgozza fel.

6.6 Az adminisztrátor nem gyűjt semmilyen érzékeny vagy különleges személyes adatot a vagyontól és vagyoni viszonyokról, nemzeti, faji vagy etnikai származásról, politikai hovatartozásról, politikai pártokban való tagságról, vallásról, egészségről, szexuális irányultságról stb.

6.7 Az alany személyes adatait az adatkezelő a megrendelésekből és adásvételi szerződésekből eredő jogok és kötelezettségek gyakorlásához szükséges módon dolgozza fel, míg a vásárló vagy a másik szerződő fél a személyes adatok érintettje. Ez az 2016. április 27-i 2016/679 sz. európai parlamenti és tanácsi rendelet 6.1.B) és 6.1.c) pontja Az egyének személyes adatainak feldolgozása vonatkozásában történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46 / EK irányelv (GDPR) hatályon kívül helyezéséről, amelyek lehetővé teszik az adatkezelő által a szerződés teljesítését és a szolgáltatások igénybevételét az érintett által az OPT-OUT típus hozzájárulásával, vagy a személyes adatok marketing célú feldolgozásához adott külön hozzájárulással, amelyet a www.mardosport.hu online áruház rendelési űrlapján adnak meg.

Azáltal, hogy külön hozzájárulást adott a személyes adatok marketing célú feldolgozásához és tájékoztatást kapott a törvényes feldolgozásról, az érintett kijelenti, hogy tisztában van jogaival, különösen:

 • Azzal a joggal, hogy hozzáférést kérjen a személyes adatokhoz az adatkezelőtől,

 • Azzal a joggal, hogy pontatlanság vagy helytelenség esetén kérheti személyes adatainak helyesbítését,

 • Azzal a joggal, hogy jogosultak a személyes adatok törlésének vagy feldolgozásuk korlátozásának követelésére,

 • Azzal a joggal, hogy tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen,

 • Személyes adatok továbbításának jogával,

 • A megadott hozzájárulás bármikor visszavonására kerülő joggal, a visszavonása előtt adott hozzájáruláson alapuló adatkezelés jogszerűségének sérelme nélkül,

 • A személyes adatok feldolgozási folyamata elleni panasz benyújtásának jogával az adatkezelőnél a felügyeleti hatósághoz, amely a Személyes adatok védelmével foglalkozó hatóság.

6.8 Az adatkezelő jogosult megváltoztatni adatvédelmi irányelveit, hogy tükrözze a személyes adatok védelmével kapcsolatos jelenlegi megközelítését. Ilyen változás esetén az alany értesítést kap, pl. a www.mardosport.hu internetes bolt üzleti feltételeiben való közzétételével.

6.9 Az adatkezelő minden személyes adatot önkéntes alapon gyűjt az érintettektől, kivéve azokat az adatokat, amelyek szükségesek az adó- és számviteli nyilvántartásoknak az adatkezelő által a hatóságokhoz történő dokumentálásához vagy a kötelezettségek teljesítéséhez.

6.10 A személyes adatok érintettje kérheti a személyes adatok törlését, megváltoztatását vagy helyesbítését, vagy az adatkezelő által a személyes adatok marketing célú feldolgozásához való hozzájárulás visszavonását e-mailben az info@mardosport.hu címen.

6.11 Az adatkezelő csak jogi okokból gyűjt adatokat, a vásárlóval és a személyes adatok alanyával kötött megrendelésekből és adásvételi szerződésekből eredő jogok és kötelezettségek megvalósításához szükséges adatokat a www.mardosport.hu internetes áruházban. Ezek a következő adatok szükségesek az üzleti kapcsolatok és a jogi nyilvántartások megvalósításához:

 • Kereszt és vezetéknév (társaságok esetében a kereskedelmi név, azonosító szám és adószám),

 • Lakcím / számlázási cím,

 • Szállítási cím,

 • E-mail cím,

 • Telefonszám.

Más adatokat a törvényes adatokon kívül az adatkezelő nem gyűjt. Azokban az esetekben, amikor az ilyen adatokat az adminisztrátor gyűjtené, ez a személyes adatok érintettjének hozzájárulása alapján történik (pl. a személyes adatok marketing célú feldolgozásához adott külön hozzájárulással, amelyet a www.mardosport.hu online áruház rendelési űrlapján adtak meg).

6.12 Az Adatkezelő vállalja, hogy az előző bekezdésben leírt rábízott személyes adatokat nem adja át harmadik félnek (az adatkezelő szerződéses feldolgozóinak kivételével) még a www.mardosport.hu online áruházhoz nem kapcsolódó kereskedelmi ajánlattal kapcsolatosan sem, az érintett személy személyes beleegyezése nélkül. Az adatkezelő vállalja továbbá, hogy a személyes adatokat az érintett kérésére és indokolás nélkül törli az adatbázisból, kivéve azokat, amelyek az ügyfél adóügyi jogszabályok szerinti azonosításának kötelezettségéhez kapcsolódnak, valamint azokat, amelyek a törlés időpontjában, az adatkezelő biztonságos biztonsági mentési adatbázisain találhatóak.