Szerződéstől való elállás

5.1 Az áruk hibáinak felelősségét a Polgári Törvénykönyv 622. és 623. §-ának rendelkezései szabályozzák. Az eladó a fogyasztói panaszokat a Szlovák Köztársaság jogszabályainak, különös tekintettel a Szlovák Köztársaság hatályos Polgári Törvénykönyvének Tt. 250/2007. sz. törvényével a és az érvényes jogszabályokkal összhangban kezeli.

5.2 A polgári jogi viszonyok alapján vásárolt összes termék esetében a jótállási idő összhangban van a Szlovák Köztársaság jogszabályaival, kivéve, ha a Szlovák Köztársaság jogszabályai rövidebb időszakot írnak elő bizonyos típusú áruk esetében. A jótállási időszak azon a napon kezdődik, amikor az árut a vevő átveszi.

5.3 A jótállási idő azokra a fogyóeszközökre is vonatkozik, amelyek élettartamát vagy felhasználhatóságát egyébként törvény vagy szabályozás korlátozza.

5.4 A garancia nem terjed ki a normál kopásra, a vevő vagy harmadik fél általi tevékenységre az áru vevő általi átvételét követően, szakszerűtlen és gondatlan kezelésre, túlzott terhelésre, mechanikai sérülésre vagy kopásra, az áru használati vagy rendeltetésellenes használatával kapcsolatosan okozott hibákra és károkra, a használati, karbantartási vagy tárolási szabályok be nem tartása, természeti katasztrófák, szakszerűtlen vagy helytelen összeszerelés vagy telepítés miatt, az áruk (sílécek, síbakancsok, kötések) rendszeres karbantartásának és szervizellenőrzésének (ha a használati útmutató szerint előírják) elmulasztása miatt.

5.5 A vevő számára a garanciája akkor is megszűnik, ha az árucikk leplombált részeit a vevő megbontja, vagy ha a vevő maga avatkozik be az árukba.

5.6 A vevő panaszt nyújthat be:
- Személyesen a következő címen: 
www.mardosport.hu , Budimír 7 , 04443 Budimír, Szlovákia az áruk és a vásárlás igazolásának bemutatásával
- az áruk további dokumentumokkal (különösen a vásárlás igazolásával) a következő címre történő elküldésével
 www.mardosport.hu , Budimír 7 , 04443 Budimír, Szlovákia, futárral és nem utánvétellel! Az áruhoz csatolni kell a vásárlási igazolás (számla) másolatát, és javasoljuk a kitöltött Reklamációs formanyomtatvány csatolását.

Az ÁRUKAT CSERÉRE / VISSZAKÜLDÉSRE / PANASZOLÁSRA kérjük, FUTÁRRAL KÜLDJE VISSZA.
Postán maradóként küldött csomagokat nem vesszük át!

5.7 A vevő a panaszolt áruhoz csatolja az áru vásárlási igazolásának olvasható eredetijét vagy másolatát, és részletesen ismerteti a hibát, valamint azt, ahogyan a hiba külsőleg nyilvánul meg. Az árukat tiszta állapotban, az áruhoz mellékelt tartozékokkal együtt kell visszaküldeni.

5.8 Az eladó a panasz benyújtásakor visszaigazolást küld a fogyasztónak. Ha a panasztétel távolsági kommunikáció útján történik, az eladónak a panaszról legkésőbb a panasz kezeléséről szóló dokumentummal együtt, vissza kell igazolnia a fogyasztót. Az igazolást a panaszlevél átvételéről nem kell megerősíteni, ha a fogyasztónak lehetősége van a panasz más módon történő igazolására. Az áru bemutatása nélkül nem lehet elbírálni a panaszt.

5.9 Kijavítható hiba esetén a vevőnek joga van ingyenes, időbeni és megfelelő kijavításra. Az eladó köteles a hibát indokolatlan késedelem nélkül eltávolítani. A hiba kiküszöbölése helyett a vevő kérheti a termék cseréjét, vagy ha a hiba csak a termék egy részére vonatkozik, akkor az alkatrész cseréjét, ha az eladónak tekintettel az áruk árára vagy a hiba súlyossága végett nem merül fel aránytalan költség. A hiba megszüntetése helyett az eladó mindig cserélheti a hibás terméket egy tökéletesre, ha ez nem okoz komoly nehézségeket a vevő számára. Olyan hiba esetén, amelyet nem lehet orvosolni, és amely megakadályozza a termék hibátlan termékként történő megfelelő használatát, a vevőnek joga van kicserélni a terméket, vagy elállhat a szerződéstől. Ugyanezek a jogok a vevőre is vonatkoznak, ha a hibát ugyan megszűntetik, de később a javítás után újra megismétlődik, vagy a vevő nem tudja megfelelően használni az árut nagyobb számú hiba miatt. Egyéb helyrehozhatatlan hibák esetén a vevő ésszerű kedvezményre jogosult a termék árából.

5.10 Az eladó a panasz kezeléséről a fogyasztóvédelmi törvénynek és a jogszabályoknak megfelelően legkésőbb a panasz keltétől számított 30 napon belül kiállítja az iratot. A Vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a panasz igazolása és a panasz kezelése e-mailben is eljuttatható a Vevőhöz a Vevő által megadott elérhetőségeken. A panasztételi eljárás befejezése után, valamint a vevő e-mailben, sms-ben vagy más alkalmas módon elküldött kérelme alapján a vevő köteles 15 napon belül átvenni az igényelt árut az eladótól, ha a panaszt javítással, árengedménnyel, árucserével (új áru) rendezték, illetve a panasz elutasításával.

5.11 Ha a vevő a panasz kezelését követő 30 napon belül, vagy az áru ismételt kézbesítésének napjától számított 30 napon belül nem veszi át az árut, vagy ugyanabban az időszakban nem veszi át az eladó általi panaszkezelési eljárás befejezéséről szóló felhívás elküldésétől a vevő által megadott elérhetőségre, az eladó jogosult a vevőtől törvényesen követelni az eladó által fizetett szokásos bérleti díjnak megfelelő teljesítést, a tárolásra szolgáló hely, idő és terület szerint a vevő által nem átvett áruk után.

PANASZKEZELÉSI ELJÁRÁS NYOMTATVÁNY letöltésre ITT ( kattintással letöltheti )